1925 konkordat co to znaczy

Definicja KONKORDAT 1925 biografia. 10 II 1925 i uregulował stosunki pomiędzy władzą świecką a

Co znaczy KONKORDAT 1925

Czym jest KONKORDAT 1925: został zawarty pomiędzy Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską 10 II 1925 i uregulował stosunki pomiędzy władzą świecką a Kościołem katolickim, w tym między innymi: uzależniał nominacje biskupów od opinii rządu, wprowadzał nowy podział diecezji, zgodny z granicami państwa, uznawał prawa majątkowe Kościoła, duchowni uzyskiwali stałą pensję ze skarbu państwa; został zerwany 12 IX 1945 poprzez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pod pretekstem braku zgody Watykanu na wprowadzenie na Ziemiach Odzyskanych polskiej administracji kościelnej.

Słownik KONSYLIARZ:
Historia KONFEDERACJA konkordat 1925.
Słownik KSIĘGA HENRYKOWSKA:
Historia opisująca rozwój posiadłości klasztoru cystersów w Henrykowie autorstwa opata Piotra (część I - od 1227 do 1259) i nieznanaego kronikarza (dalsze dzieje klasztoru do 1310), gdzie zapisane zostało po konkordat 1925.
Słownik KOŁO MIĘDZYPARTYJNE:
Historia popierających politykę pasywistyczną w byłym Królestwie Polskim; powstało w X 1915; w skład wchodziły: SN-D, SPR, PPP, Polskie Zjednoczenie Postępowe; po akcie 5 listopada wystąpiło PZP i część konkordat 1925.
Słownik KULCZYCKI LUDWIK:
Historia działacz socjalny, socjolog, dziennikarz; współzałożyciel II Proletariatu; po rewolucji 1905-1907 odszedł od socjalizmu; w momencie I wojny światowej popierał aktywistów; w II RP wykładowca konkordat 1925.
Słownik KRAUTHOFER-KROTOWSKI JAKUB:
Historia adwokat, działacz demokratyczny w Wielkopolsce; uczestnik stworzenia wielkopolskiego 1848; był przeciwnikiem ugody w Jarosławcu; organizował oddziały chłopskie; w 1849 poseł do sejmu pruskiego konkordat 1925.

Definicje jak konkordat 1925 w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: