konstytucja co to znaczy

Definicja KONSTYTUCJA biografia. zasadnicza regulująca ustrój państwa, akt nadrzędny w stosunku do

Co znaczy KONSTYTUCJA

Czym jest KONSTYTUCJA: (z z łaciny: constitutio - ustanowić) - 1) ustawa zasadnicza regulująca ustrój państwa, akt nadrzędny w stosunku do innych norm prawnych ( Konstytucja 3 Maja; Konstytucja marcowa; Konstytucja kwietniowa; Konstytucja PRL); 2) konstytucja sejmowa w I Rzeczypospolitej rozumiana była jako ustawa sejmowa ( konstytucja nihil novi; konstytucje piotrkowskie).

Słownik KARŁOWICE:
Historia wieczysty zawarty 26 I 1699 po wojnach polsko-tureckich w XVII w. między Turcją i Ligą Świętą; Rzeczpospolita odzyskała utracone po 1672 Bracławszczyznę i Podole (wspólnie z twierdzą Kamieniec konstytucja.
Słownik KLEINER JULIUSZ:
Historia historyk i teoretyk literatury; od 1916 prof. Uniwersytetu Warszawskiego; w l. 1920-1941 Uniwersytetu we Lwowie; od 1948 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek wielu towarzystw naukowych w konstytucja.
Słownik KOŚCIUSZKO TADEUSZ:
Historia generał, Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych w stworzeniu 1794, również bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych; pochodził z drobnej szlachty mieszkającej w Ogromnym Księstwie Litewskim; po konstytucja.
Słownik KALWINIZM:
Historia kościoła reformowanego; edukacji Jana Kalwina zaczęły zdobywać sobie popularność pośród szlachty i magnaterii w Rzeczypospolitej od poł. XVI w. z racji na koncepcje demokratyczne i decentralizacyjne konstytucja.
Słownik KRAJOWA REPREZENTACJA POLITYCZNA:
Historia polityczna 4 głównych ugrupowań politycznych w momencie II wojny światowej, PPS-WRN, SL, SP i SN; decyzję o jej stworzeniu podjął PKP na naradzie 21 III 1943; powstała formalnie 15 VIII 1943 jako konstytucja.

Definicje jak konstytucja w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: