konstytucja co to znaczy

Co to jest KONSTYTUCJA biografia. zasadnicza regulująca ustrój państwa, akt nadrzędny w stosunku do

Co znaczy KONSTYTUCJA

Definicja KONSTYTUCJA: (z z łaciny: constitutio - ustanowić) - 1) ustawa zasadnicza regulująca ustrój państwa, akt nadrzędny w stosunku do innych norm prawnych ( Konstytucja 3 Maja; Konstytucja marcowa; Konstytucja kwietniowa; Konstytucja PRL); 2) konstytucja sejmowa w I Rzeczypospolitej rozumiana była jako ustawa sejmowa ( konstytucja nihil novi; konstytucje piotrkowskie).

Definicje jak KONSTYTUCJA w Słownik definicji K .