maja konstytucja co to znaczy

Co to jest KONSTYTUCJA 3 MAJA biografia. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i grono jego

Co znaczy KONSTYTUCJA 3 MAJA

Definicja KONSTYTUCJA 3 MAJA: (1791) - właściwie Ustawa Rządowa; przygotowana poprzez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i grono jego współpracowników skupionych w stronnictwie patriotycznym (przede wszystkim Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski) w drugim etapie obrad Sejmu Wielkiego jako druga na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisana ustawa zasadnicza; przyjmowała wedle tendencjami oświeceniowymi naród jako dawcę władzy, która miała zostać podzielona na władzę ustawodawczą (Sejm), wykonawczą (władca, Straż Praw) i niezależne sądownictwo; w ustaleniach dotyczących ustroju społecznego zachowywała ustrój stanowy z przewagą szlachty (lecz posesjonackiej), jednak wprowadzenie jako części składowej Konstytucji Ustawy o miastach królewskich nadało mieszczanom-posesjonatom część uprawnień stanu szlacheckiego, a chłopów poddawało "opiece prawa i rządu krajowego" umożliwiając ingerencję administracji i sądownictwa w feudalne stosunki na wsi; największe zmiany zaszły w ustroju politycznym Rzeczypospolitej: 1) dwuizbowy sejm wybierany był na 2 lata ("zawsze gotowy") i przyjmował ustawy większością głosów (zniesiono zasadę liberum veto), nadal składał się z izby poselskiej (204 posłów wybieranych na sejmikach poprzez szlachtę posesjonacką i 24 plenipotentów - pełnomocników miast) i senatu (132 senatorów: wojewodowie, kasztelanowie, biskupi diecezjalni i ministrowie) ograniczając jednak uprawnienia izby wyższej do weta zawieszającego); 2) monarchia stawała się dziedziczna (znoszono wolną elekcję), tron powierzono dynastii Wettinów, a ((władca stojąc na czele Straży Praw nie odpowiadał za działania wykonawcze, które powierzono ministrom (każdy akt wykonawczy wymagał kontrasygnaty ministra); 3) władzę wykonawczą w praktyce sprawowała Straż Praw, gdzie skład weszli: (((władca (przewodniczący), prymas, przewodniczący Komisji Nauki Narodowej, 5 ministrów i bez prawa głosu - następca tronu i marszałek sejmu; Straży Praw podlegały komisje ogromne zorganizowane na wzór kolegialnych ministerstw: Policji (dla miast), Wojska, Skarbu i Nauki Narodowej.

Definicje jak KONSTYTUCJA 3 MAJA w Słownik definicji K .