konstytucja polskiej co to znaczy

Definicja KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ biografia. Konstytucją lipcową); została

Co znaczy KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Czym jest KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ: ustawa zasadnicza uchwalona 22 VII 1952 (stąd zwana także Konstytucją lipcową); została opracowana wg wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936; stanowiła, iż PRL jest krajem demokracji ludowej, gdzie władza należy do "ludu pracującego miast i wsi", sprawującego ją poprzez swych przedstawicieli wybranych (co 4 lata w 4-przymiotnikowych wyborach) do 1-izbowego Sejmu i Rad Narodowych; zrezygnowano z tradycyjnego podziału władzy wprowadzając nowe definicja: organów władzy państwowej; najwyższym organem był Sejm, któremu była podporządkowana Porada Państwa jako naczelny organ władzy (w przerwach pomiędzy posiedzeniami sejmu przejmowała niemal wszystkie jego uprawnienia), sprawująca zwierzchnictwo nad terenowymi organami władzy, jakimi były Porady Narodowe; na czele administracji państwowej stała Porada Ministrów i jej prezes; najwyższym organem kontroli był NIK; gwarantowała niezawisłość sądów, które miały stać na straży ustroju; wnikliwie opisano prawa i wymagania obywateli, deklarując ich szeroki zakres; mechanizm gospodarczy miał opierać się na uspołecznionych środkach produkcji; w rzeczywistości nie była przestrzegana, gdyż rzeczywistym źródłem władzy w PRL było Biuro Polityczne KC PZPR; była 24 razy nowelizowana, w tym 10 II 1976, gdy wprowadzono zapisy o socjalistycznym charakterze państwa, przewodniej roli PZPR w kraju i uznania za obowiązujący sojusz ze ZSRR; po gruntownych zmianach przekształcona 29 XII 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Słownik KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO:
Historia poprzez Aleksandra I w Warszawie 1 X 1815 (antydatowana na 27 XI 1815); jej kluczowym autorem był A. J. Czartoryski; wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej; potwierdzała unię personalną konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej.
Słownik KAPUCYNI:
Historia ZAKONY konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej.
Słownik KAMEDULI:
Historia ZAKONY konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej.
Słownik KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP):
Historia XII 1918 z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy; do 1925 pod nazwą Komunistyczna Partia Robotnicza Polski; od 1919 członek Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu), od 1921 jej sekcja; dążyła do konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej.
Słownik KORPUS BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (KBW):
Historia specjalna formacja wojskowa powołana do walki z podziemiem niepodległościowym i dla zapewnienia porządku wewnętrznego; podlegał ministerstwu bezpieczeństwa publicznego, a od 1954 ministerstwu spraw konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej.

Definicje jak konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: