alvenslebena konwencja co to znaczy

Co to jest KONWENCJA ALVENSLEBENA biografia. Petersburgu; Prusy zezwalały wojskom rosyjskim na

Co znaczy KONWENCJA ALVENSLEBENA

Definicja KONWENCJA ALVENSLEBENA: prusko-rosyjskie porozumienie z 8 II 1863 zawarte w Petersburgu; Prusy zezwalały wojskom rosyjskim na przekroczenie swoich granic celem pokonania oddziałów powstańczych; wywołało to interwencję dyplomatyczną Francji i W. Brytanii i włączenie się Białych do stworzenia styczniowego.

Definicje jak KONWENCJA ALVENSLEBENA w Słownik definicji K .