janusz korczak co to znaczy

Definicja KORCZAK JANUSZ biografia. wychowania, poeta, doktor; twórca i w l. 1912-42 dyrektor Domu

Co znaczy KORCZAK JANUSZ

Czym jest KORCZAK JANUSZ: właśc. Henryk Goldszmit (1878-1942) - pedagog, teoretyk wychowania, poeta, doktor; twórca i w l. 1912-42 dyrektor Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie; autor oryginalnego mechanizmu wychowania, gdzie sporą rolę odgrywały różne formy aktywności dzieci; wykładał w Wolnej Wszechnicy Polskiej i w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej; autor prac pedagogicznych, m. in. Jak kochać dzieci, Prawo dziecka do szacunku, znanych książek dla dzieci, m. in. Bankructwa małego Dżeka, Króla Maciusia I i pisanego w getcie Pamiętnika. Zamordowany w obozie hitlerowskim w Treblince, gdzie dobrowolnie towarzyszył wywiezionym swym wychowankom.

Słownik KWAPIŃSKI JAN:
Historia Chalupka (1885-1964) - działacz ruchu robotniczego; od 1901 w PPS; od 1906 w PPS - Frakcji Rewolucyjnej, między innymi dowódca w wielu akcjach Organizacji Bojowej; w l. 1920-1939 członek Centralnego korczak janusz.
Słownik KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA:
Historia nie zajętych obszarów poprzez osadników przymusowych albo osiedlających się samorzutnie, bądź z inicjatywy właściciela ziemi; w X-XII w. organizowane na prawie polskim, raczej siłami brańców korczak janusz.
Słownik KATORGA:
Historia przymusowe zesłanie na Syberię, połączone z przymusowym osiedleniem się i przymusową robotą; w Królestwie Polskim władze carskie stosowały ją wobec powstańców i działaczy ruchu robotniczego korczak janusz.
Słownik KRAJOWA REPREZENTACJA POLITYCZNA:
Historia polityczna 4 głównych ugrupowań politycznych w momencie II wojny światowej, PPS-WRN, SL, SP i SN; decyzję o jej stworzeniu podjął PKP na naradzie 21 III 1943; powstała formalnie 15 VIII 1943 jako korczak janusz.
Słownik KRAKÓW:
Historia 8 IV 1525; potwierdzał sekularyzację Zakonu Krzyżackiego, a zamiast państwa zakonnego podległego papieżowi pojawiło się kraj świeckie Prusy Książęce; księciem pruskim został Albrecht Hohenzollern korczak janusz.

Definicje jak korczak janusz w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: