władysław korczyc co to znaczy

Definicja KORCZYC WŁADYSŁAW biografia. 1944 do 1 Armii Polskiej w ZSRR, której został w X 1944

Co znaczy KORCZYC WŁADYSŁAW

Czym jest KORCZYC WŁADYSŁAW: (1893-1966) - generał Armii Czerwonej odkomenderowany w 1944 do 1 Armii Polskiej w ZSRR, której został w X 1944 dowódcą; w l. 1945-1954 szef Sztabu Generalnego WP i w l. 1950-1954 wiceminister obrony narodowej; potem w ZSRR.

Słownik KISIEL ADAM:
Historia wojewoda bracławski; w momencie stworzenia Chmielnickiego, jako jeden z przywódców dyzunitów, stał na czele ekipy posłów i senatorów dążących do ugody z Kozakami; jego plany powstania trzeciego korczyc władysław.
Słownik KAMIEŃSKI HENRYK:
Historia ekonomista, filozof, dziennikarz; walczył w stworzeniu listopadowym; wspólnie z ciotecznym bratem E. Dembowskim należał do Związku Narodu Polskiego; domagał się masowej rewolucji socjalnej, popierał korczyc władysław.
Słownik KNIAZIEWICZ KAROL OTTO:
Historia generał; brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 i insurekcji kościuszkowskiej; od 1797 walczył w Legionach Polskich we Włoszech; był twórcą i dowódcą Legii Naddunajskiej; w momencie stworzenia korczyc władysław.
Słownik KALWINIZM:
Historia kościoła reformowanego; edukacji Jana Kalwina zaczęły zdobywać sobie popularność pośród szlachty i magnaterii w Rzeczypospolitej od poł. XVI w. z racji na koncepcje demokratyczne i decentralizacyjne korczyc władysław.
Słownik KASZTELAN:
Historia do końca XIII w. urzędnik na danym obszarze (kasztelanii) z siedzibą w grodzie, mający kompetencje administracje (w tym ściąganie danin i świadczeń), wojskowe i sądownicze; w związku z wprowadzeniem korczyc władysław.

Definicje jak korczyc władysław w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: