grzegorz korczyński co to znaczy

Definicja KORCZYŃSKI GRZEGORZ biografia. działacz ruchu robotniczego, generał; brał udział w wojnie

Co znaczy KORCZYŃSKI GRZEGORZ

Czym jest KORCZYŃSKI GRZEGORZ: właśc. Stefan Kilanowicz, pseudonim Grzegorz (1915-1971) - działacz ruchu robotniczego, generał; brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii ( Dąbrowszczacy); od 1942 jeden z dowódców GL i AL; w l. 1944-1948 członek KC PPR, 1944-1948 wiceminister bezpieczeństwa publicznego; aresztowany i więziony w l. 1950-1956; po rehabilitacji w KC PZPR (do 1971) i w l. 1965-1971 wiceminister obrony narodowej; w XII 1970 dowódca oddziałów WP pacyfikujących demonstracje robotnicze na Wybrzeżu ( grudniowy kryzys 1970).

Słownik KOŁO POLSKIE:
Historia emigracyjne, powstało w 1853; składało się z członków TDP będących w opozycji do Centralizacji Londyńskiej; współpracował z nim A. Mickiewicz; skończyło działalność w 1856. 2) W sejmie pruskim korczyński grzegorz.
Słownik KIRCHOLM:
Historia IX 1605 w momencie wojny polsko-szwedzkiej; świetne zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza na czele liczącej 4,2 tys. żołnierzy armii polsko-litewskiej nad 11-tys. armią szwedzką dowodzoną poprzez korczyński grzegorz.
Słownik KINGA ŚW.:
Historia króla Węgier Beli IV, od 1239 żona Bolesława Wstydliwego; po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego poprzez siebie klasztoru Klarysek w Starym Sączu; beatyfikowana w 1690, kanonizowana poprzez Jana korczyński grzegorz.
Słownik KULTURKAMPF:
Historia walka prowadzona poprzez kanclerza O. Bismarcka z niemiecką partią katolicką Centrum w l. 1871-1880 i wspierającym ją Kościołem katolickim; w zaborze pruskim połączona była z polityką germanizacji korczyński grzegorz.
Słownik KANIÓW:
Historia Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1787 z carycą Katarzyną II, na którym władca licząc na własną wcześniejszą znajomość z władczynią Rosji bezskutecznie starał się ją namówić do zawarcia sojuszu i korczyński grzegorz.

Definicje jak korczyński grzegorz w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: