wojciech korfanty co to znaczy

Co to jest KORFANTY WOJCIECH biografia. dziennikarz; w piśmie Górnoślązak walczył z niemiecką

Co znaczy KORFANTY WOJCIECH

Definicja KORFANTY WOJCIECH: (1873-1939) - działacz polityczny i narodowy na Śląsku, dziennikarz; w piśmie "Górnoślązak" walczył z niemiecką partią katolicką Centrum; był posłem do sejmu pruskiego i niemieckiego w l. 1902-1918; wchodził w skład Komisariatu Naczelnej Porady Ludowej w Poznaniu; w l. 1920-1921 był polskim Komisarzem Plebiscytowym na Górnym Śląsku, dyktatorem III stworzenia śląskiego; poseł do Sejmu RP i Sejmu Śląskiego; w 1923 krótko pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Chjeno-Piasta; należał do Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, a po wykluczeniu stał na czele PSCHD Górnego Śląska (1928-1930); wydawał w Katowicach gazetę "Polonia"; jako przeciwnik sanacji został uwięziony w Brześciu; na emigracji był członkiem Frontu Morges.

Definicje jak KORFANTY WOJCIECH w Słownik definicji K .