korsuń co to znaczy

Co to jest KORSUŃ biografia. Chmielnickiego; połączone 10-tys. wojska kozacko-tatarskie dowodzone

Co znaczy KORSUŃ

Definicja KORSUŃ: bitwa - rozegrana 26 V 1648 w momencie stworzenia Chmielnickiego; połączone 10-tys. wojska kozacko-tatarskie dowodzone poprzez Bohdana Chmielnickiego pokonały wojska koronne dowodzone poprzez hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego; po początkowej udanej obronie taboru w momencie odwrotu panika doprowadziła do rozgromienia wojsk polskich i wzięcia do niewoli hetmanów: Mikołaja Potockiego i Marcina Kalinowskiego.

Definicje jak KORSUŃ w Słownik definicji K .