korytarz co to znaczy

Co to jest KORYTARZ biografia. na świecie, Pomorze Gdańskie; w okresie republiki weimarskiej

Co znaczy KORYTARZ

Definicja KORYTARZ: tak nazywano po 1919, raczej w Niemczech i pod ich wpływem na świecie, Pomorze Gdańskie; w okresie republiki weimarskiej wszystkie siły polityczne w Niemczech dążyły do odzyskania "Korytarza", by w ten sposób przywrócić połączenie lądowe z Prusami Wschodnimi; w 1938 Adolf Hitler zażądał przeprowadzenia eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej do Prus Wschodnich ("korytarz poprzez Korytarz"); co strona polska odrzuciła, stojąc na stanowisku integralności terytorialnej Pomorza, jak i całego państwa.

Definicje jak KORYTARZ w Słownik definicji K .