narodowy kościół co to znaczy

Co to jest KOŚCIÓŁ NARODOWY biografia. Rzymu, na wzór kościoła anglikańskiego; projekt zrodził się

Co znaczy KOŚCIÓŁ NARODOWY

Definicja KOŚCIÓŁ NARODOWY: Koncepcja organizacji Kościoła w Polsce w oderwaniu od Rzymu, na wzór kościoła anglikańskiego; projekt zrodził się pośród kalwinów ( Jan Łaski) za panowania Zygmunta II Augusta, a projekt zwołania soboru narodowego (który miał doprowadzić do jedności religijnej chrześcijan podzielonych w wyniku reformacji) przedstawiono na sejmie w 1555; po odrzuceniu poprzez papieża zgody na zwołanie soboru, odprawianie mszy po polsku, komunię pod dwiema postaciami i zniesienie celibatu, Zygmunt II August i popierający do tej tę pory ideę biskupi i arcybiskup Jakub Uchański zarzucili plany uniezależnienia Kościoła katolickiego w Polsce.

Definicje jak KOŚCIÓŁ NARODOWY w Słownik definicji K .