tadeusz kościuszko co to znaczy

Co to jest KOŚCIUSZKO TADEUSZ biografia. stworzeniu 1794, również bohater walk o niepodległość

Co znaczy KOŚCIUSZKO TADEUSZ

Definicja KOŚCIUSZKO TADEUSZ: (1746-1817) - generał, Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych w stworzeniu 1794, również bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych; pochodził z drobnej szlachty mieszkającej w Ogromnym Księstwie Litewskim; po ukończeniu edukacji w Szkole Rycerskiej wyjechał do Francji, a później, po krótkim pobycie w Polsce, udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wziął udział w walkach o niepodległość kolonii amerykańskich z Anglią (1776-1783); odznaczył się w budowie umocnień wokół West Point i w bitwie pod Saratogą jako uzdolniony dowódca wojsk inżynieryjno-technicznych; po powrocie do Europy powrócił do służby w wojsku polskim od 1789 i uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792, szczególnie wsławiając się w bitwie pod Zieleńcami, za którą dostał z rąk Stanisława Augusta Poniatowskiego order Virtuti Militari i w bitwie pod Dubienką; po przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej wyjechał na emigrację do Lipska, gdzie wyznaczono go na naczelnika przygotowywanego stworzenia; po pobycie w Dreźnie wyruszył do Krakowa, gdzie 24 III 1794 ogłosił na Rynku krakowskim Akt stworzenia i został jego naczelnikiem; wzorem swoich doświadczeń amerykańskich pragnął przekształcić stworzenie w walkę całego narodu, czemu służyć miało ogłoszenie uniwersału połanieckiego; mimo początkowych sukcesów militarnych ( Racławice), po dwóch klęskach pod Szczekocinami i Maciejowicami stworzenie upadło, a w drugiej z tych bitew naczelnik otrzymał się do niewoli rosyjskiej ( stworzenie kościuszkowskie); po dwuletnim więzieniu w Petersburgu został zwolniony dopiero po śmierci carycy Katarzyny II i udał się na emigrację do Francji; plany dotyczące odzyskania niepodległości poprzez Polskę zawarł w broszurze opublikowanej w 1800 w Paryżu: Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość (którą z inspiracji K. napisał Józef Pawlikowski); współuczestniczył w tworzeniu Legionów Polskich we Włoszech, lecz rozczarowany niewiele precyzyjnymi obietnicami Napoleona Bonaparte dotyczącymi niepodległości Polski wycofał się z czynnego życia politycznego; odmówił takiej współpracy również w chwili tworzenia poprzez cesarza Francuzów Księstwa Warszawskiego w 1806/1807 i odrzucił ofertę cara Aleksandra I Romanowa udziału we władzach Królestwa Polskiego w 1815; zmarł w Solurze w Szwajcarii.

Definicje jak KOŚCIUSZKO TADEUSZ w Słownik definicji K .