kozacy co to znaczy

Co to jest KOZACY biografia. i awanturników zamieszkujących na pd.-wsch. krańcach Rzeczypospolitej

Co znaczy KOZACY

Definicja KOZACY: 1) Ludność wywodząca się spośród zbiegłych chłopów, banitów i awanturników zamieszkujących na pd.-wsch. krańcach Rzeczypospolitej; mieszkali na Zaporożu i utworzyli organizację wojskową z centrum w Siczy (Siczowcy); od czasów Zygmunta II Augusta ich część znajdowała się na służbie królewskiej (Kozacy rejestrowi) wspólnie z zapewnioną wolnością osobistą i samorządem; na czele Kozaków rejestrowych, których liczba wynosiła u schyłku XVI w. około 1 tys., stał ataman podległy staroście czerkaskiemu; pozostali byli wpisywani do rejestru tylko czasowo (tak zwany Kozacy nierejestrowi, albo wypiszczycy); walka o gwarancję dla wolności kozackich i zwiększenia rejestru doprowadziła do wielu powstań kozackich: 1591-1593, 1595-1596, 1625, 1630, 1637-1638; w okresie schyłku panowania Władysława IV Wazy, kiedy władca przygotowywał się do wojny z Turcją, zniweczenie rozbudzonych nadziei na zwiększenie rejestru i obawa przed powrotem do poddaństwa na obszarze powstających na Ukrainie latyfundiów magnackich nasiliła konflikty polsko-kozackie doprowadzając ostatecznie po śmierci króla do stworzenia Bohdana Chmielnickiego i trwałego podziału Ukrainy w momencie wojny polsko-rosyjskiej; Kozacy mieszkający na prawym, polskim brzegu Dniepru, pozbawieni zostali samorządu decyzją sejmu w 1699 (było to jedna z przyczyn stworzenia kozackiego Semena Paleja - 1702-1704); 2) rodzaj średniozbrojnej jazdy narodowego autoramentu (pancerne, petyhorskie) w XVI-XVII w.

Definicje jak KOZACY w Słownik definicji K .