leon kozłowski co to znaczy

Definicja KOZŁOWSKI LEON biografia. 1931 i od 1935 prof. Uniwersytetu Lwowskiego; od 1935 członek

Co znaczy KOZŁOWSKI LEON

Czym jest KOZŁOWSKI LEON: (1892-1944) - działacz polityczny, archeolog; w l. 1921-1931 i od 1935 prof. Uniwersytetu Lwowskiego; od 1935 członek PAU; od 1928 działacz BBWR; w l. 1929-1935 poseł na Sejm RP, od 1935 senator; w l. 1930-1932 minister reform rolnych; 1934-1935 premier; w l. 1937-1938 działacz OZN; w 1941 w Armii Polskiej w ZSRR (1), z której zbiegł i przeszedł front na stronę niemiecką, zgłaszając chęć kolaboracji; został przewieziony do Berlina, a jego wywiady dla prasy o stosunkach w ZSRR były używane poprzez niemiecką propagandę; zginął w Berlinie w momencie bombardowania.

Słownik KARŁOWICZ JAN:
Historia etnograf, językoznawca, muzyk; od 1887 członek Polskiej Akademii Zdolności; w l. 1888-1899 był redaktorem Wisły ; zainicjował utworzenie Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie; zbierał i wydawał podania kozłowski leon.
Słownik KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP):
Historia powołana w 1924 dla ochrony granicy wschodniej i znajdujących się na kresach wschodnich urzędów i skupisk ludności polskiej przed atakami radzieckich grup dywersyjnych i nacjonalistów ukraińskich kozłowski leon.
Słownik KOMPANIA MANUFAKTUR WEŁNIANYCH:
Historia s.a. założona przy poparciu Stanisława Augusta Poniatowskiego, która jako manufaktura, wykorzystując pracę przymusową prowadziła krótko (1787-1794) produkcję tkanin wełnianych kozłowski leon.
Słownik KORPUS BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (KBW):
Historia specjalna formacja wojskowa powołana do walki z podziemiem niepodległościowym i dla zapewnienia porządku wewnętrznego; podlegał ministerstwu bezpieczeństwa publicznego, a od 1954 ministerstwu spraw kozłowski leon.
Słownik KANIA STANISŁAW:
Historia działacz komunistyczny, ekonomista; po wojnie działacz młodzieżowy; pracownik aparatu ZG ZMP 1952-1956; od 1945 członek PPR, a następnie PZPR; od XI 1968 do VII 1986 członek KC PZPR; od XII 1975 do X kozłowski leon.

Definicje jak kozłowski leon w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: