krajowa rada narodowa co to znaczy

Co to jest KRAJOWA RADA NARODOWA (KRN) biografia. w jej skład weszli przedstawiciele KC PPR i

Co znaczy KRAJOWA RADA NARODOWA (KRN)

Definicja KRAJOWA RADA NARODOWA (KRN): organ władzy utworzony poprzez PPR 31 XII 1943 / 1 I 1944; w jej skład weszli przedstawiciele KC PPR i niewielkich grup politycznych z RPPS i "Woli Ludu"; odrzucała legalność organów polskiego państwa podziemnego i prezydenta i rządu RP na uchodźstwie; deklaracja programowa KRN postulowała walkę zbrojną z Niemcami, utworzenie rządu tymczasowego, przeprowadzenie reform, sojusz z ZSRR; powołała AL; w VI 1944 została uznana poprzez ZSRR i ZPP, a jej przedstawiciele współtworzyli PKWN; od VIII 1945 KRN pełniła funkcję tymczasowego parlamentu; ostatnie zebranie plenarne odbyła w X 1946, formalnie przestała funkcjonować 19 I 1947 w dniu wyborów Sejmu Ustawodawczego; przewodniczącym był B. Bierut (od 1945 z uprawnieniami marszałka sejmu i prezydenta RP).

Definicje jak KRAJOWA RADA NARODOWA (KRN) w Słownik definicji K .