polityczna reprezentacja co to znaczy

Co to jest KRAJOWA REPREZENTACJA POLITYCZNA biografia. w momencie II wojny światowej, PPS-WRN, SL

Co znaczy KRAJOWA REPREZENTACJA POLITYCZNA

Definicja KRAJOWA REPREZENTACJA POLITYCZNA: reprezentacja polityczna 4 głównych ugrupowań politycznych w momencie II wojny światowej, PPS-WRN, SL, SP i SN; decyzję o jej stworzeniu podjął PKP na naradzie 21 III 1943; powstała formalnie 15 VIII 1943 jako polityczny organ doradczy Delegata Rządu na Państwo przyjmując deklarację programową, gdzie zapowiadano kontynuowanie walki z Niemcami i przeprowadzenie po zakończeniu wojny reform socjalnych po podjęciu odpowiednich uchwał poprzez demokratycznie wybrany Sejm; w 1944 przekształciła się w RJN.

Definicje jak KRAJOWA REPREZENTACJA POLITYCZNA w Słownik definicji K .