krewa co to znaczy

Co to jest KREWA biografia. a Jagiełłą, która przewidywała, iż Jagiełło w zamian za rękę królowej

Co znaczy KREWA

Definicja KREWA: układ - umowa zawarta 14 VIII 1385 pomiędzy panami polskimi a Jagiełłą, która przewidywała, iż Jagiełło w zamian za rękę królowej Jadwigi i koronę polską zobowiązywał się wspólnie z poddanymi przyjąć chrzest, a ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego przyłączyć ###) (applicare - termin ten bywał różnie interpretowany) do Królestwa Polskiego; realizacja postanowień tej umowy od 1386 zapoczątkowała unię polsko-litewską.

Definicje jak KREWA w Słownik definicji K .