andrzej krzycki co to znaczy

Co to jest KRZYCKI ANDRZEJ biografia. prymas; po studiach na uniwersytecie w Bolonii sekretarz żony

Co znaczy KRZYCKI ANDRZEJ

Definicja KRZYCKI ANDRZEJ: (Cricius; 1482-1537) - humanista, pisarz polsko-łaciński, prymas; po studiach na uniwersytecie w Bolonii sekretarz żony Zygmunta Starego, Barbary Zapolya, a potem samego króla; aktywnie uczestniczył w polskich działaniach dyplomatycznych (między innymi w sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego i hołdzie pruskim); jego dwór stał się ośrodkiem odrodzenia polskiego ( Klemens Janicki), a on sam był autorem drobnych lirycznych utworów łacińskich, fraszek, pamfletów, epitalamiów, a nawet śmiałych erotyków.

Definicje jak KRZYCKI ANDRZEJ w Słownik definicji K .