henrykowska księga co to znaczy

Co to jest KSIĘGA HENRYKOWSKA biografia. cystersów w Henrykowie autorstwa opata Piotra (część I

Co znaczy KSIĘGA HENRYKOWSKA

Definicja KSIĘGA HENRYKOWSKA: łacińska kronika opisująca rozwój posiadłości klasztoru cystersów w Henrykowie autorstwa opata Piotra (część I - od 1227 do 1259) i nieznanaego kronikarza (dalsze dzieje klasztoru do 1310), gdzie zapisane zostało po raz pierwszy zdanie w j. polskim: "day ut ia pobrusa, a ti poziwai" (pozwól, ja będę mełł, a ty odpocznij); wg niektórych pierwszym zapisanym zdaniem było jednak przytoczone w Rocznikach J. Długosza za zaginioną dzisiaj kroniką (Wincentego z Kielczy-) zdanie wypowiedziane w czasie nazjazdu tatarskiego na Racibórz w 1241 brzmiące następująco: "Gorze szą nam stało" (Spadło na nas ogromne nieszczęście).

Definicje jak KSIĘGA HENRYKOWSKA w Słownik definicji K .