kucharzewski co to znaczy

Definicja KUCHARZEWSKI JAN biografia. członek Zet i do 1909 Ligi Narodowej; w l. 1917-1918 premier

Co znaczy KUCHARZEWSKI JAN

Czym jest KUCHARZEWSKI JAN: (1870-1952) - historyk, prawnik, działacz polityczny; członek Zet i do 1909 Ligi Narodowej; w l. 1917-1918 premier rządu powołanego poprzez Radę Regencyjną.

Słownik KOP:
Historia zobacz KORPUS OCHRONY POGRANICZA kucharzewski jan.
Słownik KORSUŃ:
Historia 26 V 1648 w momencie stworzenia Chmielnickiego; połączone 10-tys. wojska kozacko-tatarskie dowodzone poprzez Bohdana Chmielnickiego pokonały wojska koronne dowodzone poprzez hetmana wielkiego kucharzewski jan.
Słownik KRĘPOWIECKI TADEUSZ:
Historia publicysta, działacz demokratyczny; członek Związku Wolnych Polaków; współzałożyciel Towarzystwa Patriotycznego; za udział w walkach stworzenia listopadowego dostał krzyż Virtuti Militari; należał do kucharzewski jan.
Słownik KONIECPOLSKI STANISŁAW:
Historia wódz, hetman ogromny koronny od 1632; spokrewniony ze Stefanem Żółkiewskim karierę wojskową rozpoczął w czasie wojen polsko-rosyjskich w pierwszej poł. XVII w. i wojen polsko-tureckich ( w czasie kucharzewski jan.
Słownik KOLEGIA JEZUICKIE:
Historia letnie szkoły średnie dla młodzieży szlacheckiej; Kierowane poprzez sprowadzonych do Polski w 1564 poprzez Stanisława Hozjusza jezuitów; z racji na atrakcyjność metod nauczania, jak i nowe programy kucharzewski jan.

Definicje jak kucharzewski jan w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: