felicjan eugeniusz kwiatkowski co to znaczy

Definicja KWIATKOWSKI EUGENIUSZ FELICJAN biografia. 1926 dyrektor techniczny Państwowej Fabryki

Co znaczy KWIATKOWSKI EUGENIUSZ FELICJAN

Czym jest KWIATKOWSKI EUGENIUSZ FELICJAN: (1888-1974) - inż. chemik, działacz gospodarczy; w l. 1923-1926 dyrektor techniczny Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie; w l. 1926-1930 minister przemysłu i handlu; budowniczy portu w Gdyni i zwolennik rozbudowy floty handlowej; poseł na Sejm RP (1928-1930 i 1938-1939); w l. 1935-1939 wicepremier i minister skarbu, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP); w momencie wojny internowany w Rumunii; w l. 1945-1947 kierownik delegatury rządu ds. odbudowy Wybrzeża; potem odsunięty; w l. 1947-1952 poseł do Sejmu Ustawodawczego.

Słownik KMIEĆ:
Historia termin od XIII w. stosowany dla określenia warstwy chłopów zamożnych, posiadających łanowe gospodarstwa rolne ( chłopi kwiatkowski eugeniusz felicjan.
Słownik KAKOWSKI ALKSANDER:
Historia arcybiskup, kardynał; od 1887 był profesorem, a w l. 1899-1910 rektorem Seminarium Duchownego w Warszawie; od 2 V 1913 arcybiskup warszawski; 1917-1918 członek Porady Regencyjnej; w latach kwiatkowski eugeniusz felicjan.
Słownik KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ:
Historia katolików świeckich; Kluby powstały w większych miastach polskich po 1956; jego działacze starali się być konstruktywną opozycją wobec władzy; w latach siedemdziesiątych popierali nielegalną opozycję kwiatkowski eugeniusz felicjan.
Słownik KRZYSZKÓW:
Historia 1157 pomiędzy cesarzem Fryderykiem I Barbarossą ( wojny polsko-niemieckie) a Bolesławem Kędzierzawym, gdzie Bolesław uznał się za lennika cesarskiego i zgodził się na zwrot Śląska Władysławowi kwiatkowski eugeniusz felicjan.
Słownik KONSTYTUCJA LIPCOWA:
Historia zobacz KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ kwiatkowski eugeniusz felicjan.

Definicje jak kwiatkowski eugeniusz felicjan w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: