łaski co to znaczy

Definicja ŁASKI JAN biografia. arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, kluczowy doradca Aleksandra

Co znaczy ŁASKI JAN

Czym jest ŁASKI JAN: (1456-1531) - od 1503 kanclerz ogromny koronny, od 1510 arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, kluczowy doradca Aleksandra Jagiellończyka; stanął na czele tak zwany młodego możnowładztwa i średniej szlachty przeciwko starym rodom popierając postulaty dotyczące zakazu łączenia urzędów i pomniejszania królewszczyzn (projekty te kontynuował potem ruch egzekucyjny); reprezentował Polskę na IV Soborze Laterańskim uzyskując dla arcybiskupów uprawnienia legata papieskiego; podejrzewany o sprzyjanie reformacji został napomniany poprzez papieża; znany jako inspirator stworzenia tak zwany Statutu Łaskiego.

Słownik LIGA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA:
Historia występująca w l. 1921-1937 w obronie swobód demokratycznych; występowała w obronie więźniów politycznych; decydujące wpływy miały na nią KPP i PPS; rozwiązana poprzez władze państwowe; kluczowymi łaski jan.
Słownik LOMPA JÓZEF:
Historia nauczyciel we wsi Lubsza; działacz narodowy na Górnym Śląsku; autor podręczników szkolnych i popularnej historii Śląska Krótkie wyobrażenie historii Szląska dla szkół elementarnych; współredaktor łaski jan.
Słownik ŁUBIEŃSKI TOMASZ:
Historia hrabia, generał; finansista; walczył w kampaniach napoleońskich od 1806; był posłem do sejmu Królestwa Polskiego w 1820, a w 1829 senatorem; w stworzeniu listopadowym walczył pod Grochowem i łaski jan.
Słownik LEGION MŁODYCH:
Historia Pracy dla Państwa Legion Młodych - organizacja młodzieżowa o orientacji prorządowej ( sanacja) działająca w l. 1930-1939; w 1936 wskutek rozłamu powstał lewicowy Legion Młodych - Frakcja, który w łaski jan.
Słownik LIGA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI:
Historia organizacja emigracyjna powstała w 1947; grupowała spory odłam obozu piłsudczykowskiego ; w jej skład wchodzili między innymi M., Grażyński, J. Jędrzejewicz, M. Karaszewicz-Tokarzewski łaski jan.

Definicje jak łaski jan w Biografia L .

  • Dodano:
  • Autor: