ławnik co to znaczy

Definicja ŁAWNIK biografia. karne i cywilne; mianowanie na ławnika na wsi pozostawało w gestii pana

Co znaczy ŁAWNIK

Czym jest ŁAWNIK: członek ławy miejskiej albo wiejskiej rozpatrujący sprawy karne i cywilne; mianowanie na ławnika na wsi pozostawało w gestii pana feudalnego, a w mieście był wybierany spośród patrycjatu.

Słownik LITWA ŚRODKOWA:
Historia niezależny twór państwowy utworzony 12 X 1920 na obszarze Wileńszczyzny wskutek akcji ( buntu ) oddziałów gen. L. Żeligowskiego, podjętej na rozkaz J. Piłsudskiego; spotkała się ona z protestem rządu ławnik.
Słownik LĘDZIANIE:
Historia plemię zamieszkujące ziemie polskie w poł. IX w., różnie sytuowane, raczej w Sandomierskiem albo na Lubelszczyźnie; od nich nazwy Polski w języku węgierskim (Lengyel) i ruskim (Lachy ławnik.
Słownik LUDWIK WĘGIERSKI:
Historia Karola Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety Łokietkówny; od 1342 władca Węgier (Ludwik Ogromny); od 1370 władca polski; na mocy układów w 1339 w Wyszehradzie i w 1355 w Budzie uzyskał tron polski po ławnik.
Słownik LESZCZYŃSKI RAFAŁ:
Historia mecenas sztuki, kasztelan wiślicki, wojewoda bełski, reformator; w czasie studiów nawiązał kontakty z różnymi wybitnymi uczonymi (między innymi w Padwie z Galileuszem); jako wyznawca kalwinizmu ławnik.
Słownik LOMPA JÓZEF:
Historia nauczyciel we wsi Lubsza; działacz narodowy na Górnym Śląsku; autor podręczników szkolnych i popularnej historii Śląska Krótkie wyobrażenie historii Szląska dla szkół elementarnych; współredaktor ławnik.

Definicje jak ławnik w Biografia L .

  • Dodano:
  • Autor: