środkowa litwa co to znaczy

Co to jest LITWA ŚRODKOWA biografia. obszarze Wileńszczyzny wskutek akcji ( buntu ) oddziałów gen

Co znaczy LITWA ŚRODKOWA

Definicja LITWA ŚRODKOWA: formalnie niezależny twór państwowy utworzony 12 X 1920 na obszarze Wileńszczyzny wskutek akcji ("buntu") oddziałów gen. L. Żeligowskiego, podjętej na rozkaz J. Piłsudskiego; spotkała się ona z protestem rządu litewskiego; 22 II 1922 na mocy uchwały sejmu wileńskiego włączona do Polski, czego nie uznawał do 1938 rząd Litwy; włączenie Litwy Środkowej do Polski zatwierdziła Konferencja Ambasadorów w 1923.

Definicje jak LITWA ŚRODKOWA w Słownik definicji L .