tadeusz łomnicki co to znaczy

Definicja ŁOMNICKI TADEUSZ biografia. w Warszawie 1971-1981; współpracował z teatrami warszawskim i

Co znaczy ŁOMNICKI TADEUSZ

Czym jest ŁOMNICKI TADEUSZ: (1927-1992) - wybitny aktor i reżyser; prof. i rektor PWST w Warszawie 1971-1981; współpracował z teatrami warszawskim i teatrem telewizji; był dyrektorem Teatru na Woli 1975-1981; pamiętne role w sztukach Kariera Artura Ui Brechta, Pluskwa Majakowskiego, Ja, Feuerbach, Władca Lear i filmach Pokolenie, Pan Wołodyjowski, Dom wariatów.

Słownik LENINO:
Historia 12-13 X 1943 poprzez I Dywizję Piechoty im. T. Kościuszki ( Armia Polska w ZSRR) pod dowództwem gen. Z. Berlinga; dywizja z racji na słabość wspierających ją oddziałów radzieckich i mocną obronę łomnicki tadeusz.
Słownik LOCARNO:
Historia parafowane 16 X 1925 na konferencji z udziałem Belgii, Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch i podpisane 1 XII 1925 w Londynie; obejmowały: 1) tak zwany pakt reński łomnicki tadeusz.
Słownik LESZCZYŃSKI JULIAN:
Historia 1889-1937) - działacz ruchu komunistycznego; od 1905 członek SDKPiL; w l. 1917-1919 kierował Komisariatem Polskim Ludowego Komisariatu ds. Narodowości w sowieckiej Rosji; w l. 1921-1923 członek Biura łomnicki tadeusz.
Słownik LIGA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA:
Historia występująca w l. 1921-1937 w obronie swobód demokratycznych; występowała w obronie więźniów politycznych; decydujące wpływy miały na nią KPP i PPS; rozwiązana poprzez władze państwowe; kluczowymi łomnicki tadeusz.
Słownik LEDÓCHOWSKI MIECZYSŁAW:
Historia 1822-1902) - kardynał; od 1865 arcybiskup poznański i gnieźnieński; w okresie Kulturkampfu więziony w l. 1874-1875, a w 1876 wydalony z Niemiec łomnicki tadeusz.

Definicje jak łomnicki tadeusz w Biografia L .

  • Dodano:
  • Autor: