makaronizm co to znaczy

Definicja MAKARONIZM biografia. języku polskim; zdarzenie szczególnie powszechne w okresie

Co znaczy MAKARONIZM

Czym jest MAKARONIZM: obcy (w szczególności łaciński) słowo wpleciony do zdań w języku polskim; zdarzenie szczególnie powszechne w okresie sarmatyzmu.

Słownik MAŁACHOWSKI JACEK:
Historia 1786 kanclerz ogromny koronny; stronnik Stanisława Augusta Poniatowskiego w czasie Sejmu Wielkiego; zwolennik porozumienia z Rosją, po wojnie polsko-rosyjskiej 1792 przystąpił do konfederacji makaronizm.
Słownik MOŻNOWŁADZTWO:
Historia socjalna w ustroju feudalnym, piastująca wyższe urzędy i posiadająca rozległe dobra ziemskie; w Polsce jej pochodzenie jest przedmiotem dyskusji, znaczna część najprawdopodobniej wywodziła się od makaronizm.
Słownik MALINOWSKI MAKSYMILIAN:
Historia działacz ruchu ludowego; redaktor i wydawca pism ludowych: Zorzy (1887-1906) i Zarania (1907-1915), skupiającego działaczy ludowych z Królestwa Polskiego; jeden z przywódców PSL Wyzwolenie (1925-1931 makaronizm.
Słownik MOHACZ:
Historia 1526 między 28-tys. armią węgierską Ludwika Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, a 70-tys. armią turecką dowodzoną poprzez sułtana Sulejmana II; zakończona klęską wojsk chrześcijańskich; na polu makaronizm.
Słownik MENDELSON (MENDELSOHN) STANISŁAW:
Historia Aleksander Messin (1857-1913) - działacz socjalistyczny, dziennikarz; członek kółek socjalistycznych w Warszawie; od 1878 na emigracji w Genewie, gdzie był kolejno redaktorem pism socjalistycznych makaronizm.

Definicje jak makaronizm w Biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: