mazowsze co to znaczy

Co to jest MAZOWSZE biografia. historycznym centrum w Płocku; w ramach monarchii piastowskiej już

Co znaczy MAZOWSZE

Definicja MAZOWSZE: terytorium w dolinie Wisły, Wkry, Narwi i Bzury, z historycznym centrum w Płocku; w ramach monarchii piastowskiej już za panowania Mieszka I; w latach trzydziestych XI w. Masław doprowadził do zerwania zależności, którą przywrócił Kazimierz Odnowiciel; po 1138 dzielnica dziedziczna - początkowo we władaniu Bolesława Kędzierzawego, a od 1186 Kazimierza Sprawiedliwego i od 1202 jego syna Konrada Mazowieckiego, założyciela rozrodzonej linii Piastów mazowieckich, którzy podzielili pomiędzy siebie dzielnicę na liczne księstwa; nie weszły one do zjednoczonego poprzez Władysława Łokietka Królestwa Polskiego i dopiero w l. 1351-1359 zhołdował je Kazimierz Ogromny; mechanizm ich inkorporacji, w związku z wymieraniem Piastów, trwał od 1462 do 1526 (śmierć ostatniego Piasta Janusza III); formalnie akt zjednoczenia nastąpił w 1529 po zatwierdzeniu praw i przywilejów tej dzielnicy; jej rola wzrosła po 1572, kiedy to Warszawa stała się miejscem elekcji królów i najczęstszym miejscem obrad sejmu walnego, a wreszcie od 1611 formalnie stolicą Rzeczypospolitej; po III rozbiorze w 1795 podzielone pomiędzy Austrię i Prusy; cała dzielnica znalazła się fazami (od 1807 część zaboru pruskiego, od 1809 część zaboru austriackiego) w Księstwie Warszawskim, a od 1815 w Królestwie Polskim.

Definicje jak MAZOWSZE w Słownik definicji M .