mieszczaństwo co to znaczy

Definicja MIESZCZAŃSTWO biografia. królewskich i miast prywatnych; wykształcił się od XIII w. w

Co znaczy MIESZCZAŃSTWO

Czym jest MIESZCZAŃSTWO: jeden ze stanów socjalnych obejmujący mieszkańców miast królewskich i miast prywatnych; wykształcił się od XIII w. w związku z lokowaniem miast na prawie niemieckim; prawa mieszczańskie nabywano drogą: dziedziczenia, zamieszkiwania w mieście poprzez określony czas ("powietrze miejskie czyni wolnym"), małżeństwo albo nadanie; dzieliło się w zależności od bogactwa na: patrycjat, pospólstwo i plebs; od XVI w. następowało (pod naciskiem szlachty) ograniczenie praw mieszczan: konstytucja 1496 zakazywała mieszczanom nabywania i posiadania dóbr ziemskich, konstytucja 1543 nakazywała mieszczanom przymusową sprzedaż posiadanych już dóbr ziemskich, konstytucja 1565 ograniczała prawo handlu zagranicznego wyłącznie dla kupców zagranicznych, utrwaliła się zasada potwierdzona konstytucją 1633 o utracie szlachectwa w przypadku zajmowania się handlem bądź rzemiosłem; brak było mieszczańskich posłów w izbie poselskiej, poza posłami z Krakowa, a potem Wilna; ograniczenie dyskryminacji nastąpiło dopiero po uchwaleniu prawa o miastach (dotyczyło to jednak tylko miast królewskich).

Słownik MAŁOPOLSKA:
Historia plemienia Wiślan, opanowane w IX w. poprzez Kraj Wielkomorawskie, a w 1 poł. X w. poprzez Czechy; włączone do monarchii piastowskiej około 990; rola tej dzielnicy wzrosła po 1037, kiedy Kazimierz mieszczaństwo.
Słownik MACKIEWICZ STANISŁAW:
Historia polityk, dziennikarz, poeta; w l. 1916-17 członek POW; działacz wileńskich konserwatystów tak zwany żubrów; założyciel i redaktor naczelny wychodzącego w l. 1922-39 w Wilnie Słowa ; uczestnik zjazdu mieszczaństwo.
Słownik MATERIE STATUS:
Historia prawa państwowe nie objęte ustalonymi na sejmie delegacyjnym prawami kardynalnymi; Mogły być zmieniane decyzjami sejmu (między innymi: aukcja, zwiększanie podatków, traktaty międzynarodowe, działanie mieszczaństwo.
Słownik MESSNER ZBIGNIEW:
Historia polityk, naukowiec, prof.; rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1975-82); w l. 1982-83 I sekretarz KW PZPR w Katowicach; od XI 1983 wicepremier, a w l. 1985-88 premier; równocześnie członek BP mieszczaństwo.
Słownik MRONGOWIUSZ KRZYSZTOF CELESTYN:
Historia pastor, nauczyciel, poeta; uczył języka polskiego w szkole katedralnej w Królewcu i gimnazjum w Gdańsku; publikował popularne książki dla polskich włościan; badał folklor Kaszubów i Mazurów; członek mieszczaństwo.

Definicje jak mieszczaństwo w Biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: