mje co to znaczy

Co to jest MISJE biografia. regularnie zmierzające do politycznego i organizacyjno-kościelnego

Co znaczy MISJE

Definicja MISJE: zorganizowane akcje mające na celu nawracanie pogan, regularnie zmierzające do politycznego i organizacyjno-kościelnego podporządkowania ludności niechrześcijańskiej; Polska wysyłała misje do Prus: w 997 św. Wojciecha, w 1009 Brunona z Kwerfurtu, cysterskie Filipa i Chrystiana na początku XIII; na Pomorzu w latach dwudziestych XI w. Ottona z Bambergu.

Definicje jak MISJE w Słownik definicji M .