mniejszości narodowe co to znaczy

Co to jest MNIEJSZOŚCI NARODOWE W II RP biografia. wielonarodowościowym; wg danych ze spisu

Co znaczy MNIEJSZOŚCI NARODOWE W II RP

Definicja MNIEJSZOŚCI NARODOWE W II RP: w l. 1918-1939 kraj polskie było krajem wielonarodowościowym; wg danych ze spisu powszechnego z 1931 stanowiły 31% ogółu ludności, w tym: Ukraińcy - 4,8 mln, Żydzi 2,7 mln, Białorusini - 1,5 mln, Niemcy - 700 tys., Rosjanie - 80 tys., Litwini - 80 tys., Czesi - 30 tys.; mniejszości narodowe przeważały w woj.: poleskim, nowogródzkim, stanisławowskim, tarnopolskim, wołyńskim; około 50% ludności stanowiły w woj. lwowskim i wileńskim; w najwyższym stopniu "polskim" było woj. śląskie, gdzie mniejszości nie przekraczały około 8% ogółu ludności.

Definicje jak MNIEJSZOŚCI NARODOWE W II RP w Słownik definicji M .