nacjonalizacja przemysłu co to znaczy

Co to jest NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU biografia. przeprowadzona ustawą KRN 3 I 1946 przy sprzeciwie

Co znaczy NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU

Definicja NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU: przejęcie na własność poprzez kraj firm przemysłowych; przeprowadzona ustawą KRN 3 I 1946 przy sprzeciwie PSL; przewidywała przejęcie na własność państwa polskiego bez odszkodowania firm przemysłowych, górniczych, komunikacyjnych, bankowych, ubezpieczeniowych i handlowych należących do: Rzeszy Niemieckiej, obywateli Rzeszy, obywateli Wolnego Miasta Gdańska (z wyjątkiem Polaków i prześladowanych poprzez nazistów) i "zdrajców i kolaborantów"; za odszkodowaniem przejmowano firmy w przemyśle naftowym, w górnictwie, elektrownie, gazownie, wodociągi, huty, zakłady zbrojeniowe, koksownie, zakłady przemysłu spożywczego, zakłady włókiennicze, poligraficzne i wszystkie pozostałe firmy mogące zatrudniać powyżej 50 robotników na 1 zmianę; po ustawie pozostały w rękach prywatnych tylko drobne firmy tak zwany inicjatywy prywatnej, którą także zaczęto ograniczać od 1948 ( bitwa o handel); realizację ustawy nadzorowała Kluczowa Komisja ds. Upaństwowienia firm; ogółem przejęto 3397 zakładów przemysłowych, a odszkodowaniami objęto około 1/3 znacjonalizowanych obiektów (sporą część z nich stanowiły odszkodowania dla obywateli krajów alianckich); przeprowadzenie ustawy zniszczyło polską klasę średnią i stanowiło wstęp do wykorzystania w polskich warunkach radzieckiego modelu gospodarczego w okresie stalinizmu.

Definicje jak NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU w Słownik definicji N .