naczelnik państwa co to znaczy

Co to jest NACZELNIK PAŃSTWA biografia. zostało p. n. Tymczasowy Naczelnik Państwa dekretem z 22 XI

Co znaczy NACZELNIK PAŃSTWA

Definicja NACZELNIK PAŃSTWA: czasowe stanowisko głowy państwa w l. 1918-1922; stworzone zostało p. n. Tymczasowy Naczelnik Państwa dekretem z 22 XI 1918, gdzie powierzono go J. Piłsudskiemu; dostał on do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego władzę dyktatorską, wykonując całość władzy wykonawczej (poprzez powoływanego (poprzez siebie premiera i ministrów) i ustawodawczej ( (poprzez wydawanie ustaw z mocą dekretów); 20 II 1920 J. Piłsudski przekazał własną władzę Sejmowi Ustawodawczemu, który w małej Konstytucji powołał do życia stanowisko Naczelnika Państwa, powierzając je ponownie J. Piłsudskiemu; ograniczył jednak jego kompetencje: reprezentował kraj na zewnątrz, stał na czele administracji cywilnej i wojskowej, powoływał rząd, odpowiedzialny jednak przed sejmem, wszystkie akty państwowe Naczelnika wymagały kontrasygnaty właściwego ministra, był odpowiedzialny przed sejmem.

Definicje jak NACZELNIK PAŃSTWA w Słownik definicji N .