naczelny komitet narodowy co to znaczy

Co to jest NACZELNY KOMITET NARODOWY (NKN) biografia. Skonfederowanych Stronnictw

Co znaczy NACZELNY KOMITET NARODOWY (NKN)

Definicja NACZELNY KOMITET NARODOWY (NKN): powstał 16 VIII 1914 zamiast Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych; skupiał ugrupowania polityczne z Galicji, potem również z Królestwa Polskiego opowiadające się za odzyskaniem niepodległości dzięki krajów centralnych, szczególnie Austro-Węgier; uzyskał zgodę na utworzenia Legionów Polskich; prezesemi byli: J. Leo, W. L. Jaworski, L. Biliński, wiceprezesami: I. Daszyński i W. Witos; na czele departamentu wojskowego stał W. Sikorski; rozwiązany 15 X 1917.

Definicje jak NACZELNY KOMITET NARODOWY (NKN) w Słownik definicji N .