wojskowa organizacja narodowa co to znaczy

Definicja NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA biografia. podjęciu rozmów z Komendą Kluczową ZWZ/AK

Co znaczy NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA

Czym jest NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA: utworzona jesienią 1939 organizacja wojskowa SN; po podjęciu rozmów z Komendą Kluczową ZWZ/AK podjęto decyzje o jej scaleniu, co doprowadziło do rozłamu w organizacji i utworzenia rozłamowych NSZ; scalenie organizacji trwało do VIII 1944, a jej jednostki miały wewnątrz AK znaczną autonomię (swoja Komenda Kluczowa do X 1944; podporządkowanie tylko na szczeblu operacyjnym); w XI 1944 władze SN wycofały się ze współpracy z AK, wyprowadzając z jej struktury organizację wojskową, scalając ją z NSZ i tworząc nową organizację wojskową o charakterze antykomunistycznym - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, biorące udział w walkach z UB i NKWD w latach czterdziestych ( podziemie niepodległościowe w Polsce); siły organizacje w chwili wcielenia szacowane były na 70-80 tys. żołnierzy; komendant kluczowy: J. Rokicki.

Słownik NARODOWE SIŁY ZBROJNE (NSZ):
Historia organizacja wojskowa w momencie II wojny światowej; powstała wskutek rozłamu w NOW; w VII 1942 okręgi kielecki, radomski, lubelski i rzeszowski NOW, wspólnie z częścią sztabu tej organizacji na czele narodowa organizacja wojskowa.
Słownik NARWIK:
Historia poprzez aliancki korpus ekspedycyjny w celu powstrzymania inwazji niemieckiej na Norwegię; 8 V 1940 wylądowała w porcie Harstad Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich ( PSZ na Zachodzie) pod narodowa organizacja wojskowa.
Słownik NIE:
Historia Niepodległość; konspiracyjna organizacja wojskowa założona wiosną 1944 przy Komendzie Głównej AK w celu kontynuowania walki w chwili wkroczenia na ziemie polskie Armii Radzieckiej; miała charakter narodowa organizacja wojskowa.
Słownik NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU:
Historia własność poprzez kraj firm przemysłowych; przeprowadzona ustawą KRN 3 I 1946 przy sprzeciwie PSL; przewidywała przejęcie na własność państwa polskiego bez odszkodowania firm przemysłowych, górniczych narodowa organizacja wojskowa.
Słownik NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY (NZR):
Historia odwołująca się do programu nacjonalistycznego ( ruch narodowy); powstał w VI 1905 z inicjatywy Ligi Narodowej dla pozyskania robotników w Królestwie Polskim; w momencie rewolucji 1905-1907 narodowa organizacja wojskowa.

Definicje jak narodowa organizacja wojskowa w Biografia N .

  • Dodano:
  • Autor: