narodowa organizacja wojskowa co to znaczy

Co to jest NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA biografia. podjęciu rozmów z Komendą Kluczową ZWZ/AK

Co znaczy NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA

Definicja NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA: utworzona jesienią 1939 organizacja wojskowa SN; po podjęciu rozmów z Komendą Kluczową ZWZ/AK podjęto decyzje o jej scaleniu, co doprowadziło do rozłamu w organizacji i utworzenia rozłamowych NSZ; scalenie organizacji trwało do VIII 1944, a jej jednostki miały wewnątrz AK znaczną autonomię (swoja Komenda Kluczowa do X 1944; podporządkowanie tylko na szczeblu operacyjnym); w XI 1944 władze SN wycofały się ze współpracy z AK, wyprowadzając z jej struktury organizację wojskową, scalając ją z NSZ i tworząc nową organizację wojskową o charakterze antykomunistycznym - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, biorące udział w walkach z UB i NKWD w latach czterdziestych ( podziemie niepodległościowe w Polsce); siły organizacje w chwili wcielenia szacowane były na 70-80 tys. żołnierzy; komendant kluczowy: J. Rokicki.

Definicje jak NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA w Słownik definicji N .