narodowa partia robotnicza co to znaczy

Co to jest NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA biografia. nacjonalistycznego ( ruch narodowy); powstała w

Co znaczy NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA

Definicja NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA: partia robotnicza odwołująca się do programu nacjonalistycznego ( ruch narodowy); powstała w 1920 z połączenia działającego w zaborze rosyjskim Narodowego Związku Robotniczego i Narodowego Stronnictwa Robotników z zaboru pruskiego; jej wpływy koncentrowały się na Górnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Łodzi, i w Zagłębiu Dąbrowskim; do 1926 miała wpływ na elity rządzące, potem powoli przeszła do opozycji współtworząc Centrolew (1929-30); bojkotowała wybory do sejmu w 1935, a jej działacze weszli do Frontu Morges (1936); rok potem z częścią ChD utworzyła SP; jej główni działacze: K. Popiel, S. Kaczorowski; S. Wachowiak; organami prasowymi były: "kwestia Robotnicza", "Głos Robotnika", "Obrona Ludu" i "Prawda".

Definicje jak NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA w Słownik definicji N .