narodowy zwiˇzek robotniczy co to znaczy

Co to jest NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY (NZR) biografia. nacjonalistycznego ( ruch narodowy

Co znaczy NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY (NZR)

Definicja NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY (NZR): partia robotnicza odwołująca się do programu nacjonalistycznego ( ruch narodowy); powstał w VI 1905 z inicjatywy Ligi Narodowej dla pozyskania robotników w Królestwie Polskim; w momencie rewolucji 1905-1907 współpracując z endecją zwalczał SDKPiL i organizowane poprzez nią strajki robotnicze; równocześnie walczył o spolszczenie szkolnictwa i administracji, a jego Związek Bojowy wykonał sporo antyrosyjskich zamachów terrorystycznych; w 1908 zerwał z endecją prowadzącą ugodową politykę wobec caratu; przystąpił do TKSSN w 1912; w momencie I wojny popierał aktywistów; w Sejmie Ustawodawczym 1919 miał 15 posłów; w 1920 po połączeniu z Narodowym Stronnictwem Robotniczym utworzył Narodową Partię Robotniczą; czołowi działacze: A. Chądzyński, J. S. Jankowski, K. Popiel; organy prasowe: "Kiliński", "Pochodnia", "kwestia Robotnicza";

Definicje jak NARODOWY ZWIˇZEK ROBOTNICZY (NZR) w Słownik definicji N .