narutowicz gabriel co to znaczy

Co to jest NARUTOWICZ GABRIEL biografia. 1922; znany budowniczy hydroelektrowni w Szwajcarii

Co znaczy NARUTOWICZ GABRIEL

Definicja NARUTOWICZ GABRIEL: (1865-1922) - inż., konstruktor, pierwszy prezydent RP w 1922; znany budowniczy hydroelektrowni w Szwajcarii, Hiszpanii i Włoszech; od 1907 prof. hydrologii w Zurychu; w czasie I wojny światowej prezes Polskiego Komitetu Społecznego w Zurychu i członek dyrekcji Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce; po powrocie do państwie został najpierw ministrem robót publicznych (1920-1921), a w 1922 ministrem spraw zagranicznych; po wygranych 9 XII 1922 dzięki głosom lewicy i mniejszości narodowych wyborach prezydenckich został ostro zaatakowany poprzez endecję; kilka dni po zaprzysiężeniu został zamordowany w czasie otwarcia wystawy w Zachęcie 16 XII 1922 poprzez nacjonalistę, malarza Eligiusza Niewiadomskiego (skazanego na karę śmierci i straconego).

Definicje jak NARUTOWICZ GABRIEL w Słownik definicji N .