nowela sierpniowa co to znaczy

Co to jest NOWELA SIERPNIOWA biografia. ustawa zmieniająca konstytucję marcową z 1921; upoważniła

Co znaczy NOWELA SIERPNIOWA

Definicja NOWELA SIERPNIOWA: po zamachu majowym uchwalona 2 VIII 1926 poprzez sejm ustawa zmieniająca konstytucję marcową z 1921; upoważniła prezydenta do rozwiązania sejmu i senatu przed upływem kadencji i do wydawania w momencie tak zwany ferii parlamentarnych (pomiędzy kadencjami) rozporządzeń z mocą ustawy ( tak zwany dekretów), które wymagały następnie aprobaty sejmu; wzmacniało to wedle postulatami sanacji władzę wykonawczą.

Definicje jak NOWELA SIERPNIOWA w Słownik definicji N .