nspp co to znaczy

Definicja NSPP biografia. zobacz NIEZALEŻNA SOCJALISTYCZNA PARTIA PRACY W POLSCE. Co znaczy Nspp

Co znaczy NSPP

Czym jest NSPP: zobacz NIEZALEŻNA SOCJALISTYCZNA PARTIA PRACY W POLSCE

Słownik NARUSZEWICZ ADAM:
Historia pisarz, historyk, tłumacz, jezuita, biskup smoleński i łucki; dworzanin Stanisława Augusta Poniatowskiego; uczestnik obiadów czwartkowych ; realizator planów kulturalnych króla i nadworny pisarz nspp.
Słownik NIEMIECKI ZWIˇZEK KRESÓW WSCHODNICH:
Historia HAKATA nspp.
Słownik NOWA:
Historia zobacz NIEZALEŻNA OFICYNA WYDAWNICZA nspp.
Słownik NARODOWY ZWIˇZEK CHŁOPSKI (NZCH):
Historia chłopskie; powstał w 1912 z inicjatywy endeckiej Frondy ; współdziałał z TKSSN; w 1915 razem z Związkiem Chłopskim i działaczami skupionymi wokół Zarania utworzył PSL Wyzwolenie ; organy prasowe: Lud nspp.
Słownik NIK:
Historia zobacz NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI nspp.

Definicje jak nspp w Biografia N .

  • Dodano:
  • Autor: