narodowa obrona co to znaczy

Definicja OBRONA NARODOWA biografia. wojskowego rezerwistów; w jej skład weszła w 1938 Legia

Co znaczy OBRONA NARODOWA

Czym jest OBRONA NARODOWA: formacja paramilitarna utworzona w 1937 dla szkolenia wojskowego rezerwistów; w jej skład weszła w 1938 Legia Akademicka, a w l. 1938-1939 68 Batalionów Obrony Narodowej mających na wypadek wojny osłaniać koncentrację sił głównych i pełnić funkcje pomocnicze; na Górnym Śląsku do Batalionów Obrony Narodowej wciągano byłych powstańców śląskich tworząc jednostkę bojową - rezerwową 55 Dywizję Piechoty; w momencie kampanii wrześniowej jednostki te, chociaż słabiej uzbrojone, walczyły jako osłonowe i odwodowe dla dywizji piechoty w składzie Samodzielnej Ekipy Operacyjnej "Śląsk", w obronie Warszawy, Lwowa, Gdyni i Grodna; 55 Dywizja Rezerwowa szlak bojowy skończyła w ramach Ekipy Śląsk w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim.

Słownik OLEŚNICKI ZBIGNIEW:
Historia biskup krakowski od 1423, kardynał od 1449, sekretarz królewski; Ocalił życie Władysława Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem, później jeden z jego najbliższych współpracowników, pod koniec życia obrona narodowa.
Słownik OTTO Z BAMBERGU ŚW.:
Historia duchowny na dworze Władysława Hermana, kanclerz cesarski, od 1102 biskup Bambergu, mediator w sporze papieża z cesarzem; Od 1123 na zaproszenie Bolesława Krzywoustego organizował akcję obrona narodowa.
Słownik ODRODZENIE (RENESANS):
Historia odrodzenia zainteresowania kulturą antyczną; Moment w historii kultury w Polsce datowany na XV-XVI w.; w ślad za koncepcjami renesansu włoskiego uczyniono człowieka centrum zainteresowania edukacji i obrona narodowa.
Słownik OBERTYN:
Historia VIII 1531 poprzez wojska polskie w momencie walk o Mołdawię; niewielkie siły polskie (6 tys.) pod dowództwem hetmana Jana Tarnowskiego rozbiły 17-tys. wojska mołdawskie dowodzone poprzez sojusznika obrona narodowa.
Słownik ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROB:
Historia założona w II 1926 poprzez PPS; Organizowała życie kulturalne i sportowe starszej młodzieży robotniczej ( ruch młodzieżowy) i dla dzieci i młodzieży do lat 16 w ramach Czerwonego Harcerstwa (weszło obrona narodowa.

Definicje jak obrona narodowa w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: