potoczna obrona co to znaczy

Definicja OBRONA POTOCZNA biografia. na granicy pd.-wsch. na wydatek króla; jej liczebność wynosiła

Co znaczy OBRONA POTOCZNA

Czym jest OBRONA POTOCZNA: niewielkie liczebnie oddziały wojskowe utrzymywane w XVI w. na granicy pd.-wsch. na wydatek króla; jej liczebność wynosiła około 1500-3000 żołnierzy (weszła w skład wojsk kwarcianych).

Słownik ODRA I NYSA:
Historia niemiecka po zakończeniu wojny; koncepcję jej wysunął J. Stalin na konferencji w Teheranie w 1943, ziemie zachodnie miała gdyż dostać Polska jako rekompensatę za utracone ziemie na wschodzie; na obrona potoczna.
Słownik OLGIERD:
Historia ogromny książę litewski od 1345, współrządzący z bratem Kiejstutem; prowadził z sukcesami politykę wschodnią Wielkiego Księstwa Litewskiego, przyłączając wielkie obszary Rusi. Jego synem i następcą obrona potoczna.
Słownik OBOZY RADZIECKIE:
Historia łagrami (z ros. łagier - obóz); powstawały już od 1918 i z czasem pokryły gęstą siecią cały region ZSRR; od końca lat dwudziestych osadzano w nich również większe ekipy Polaków ze zlikwidowanych obrona potoczna.
Słownik ONR "FALANGA":
Historia zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY obrona potoczna.
Słownik OPOLANIE:
Historia ŚLˇSK obrona potoczna.

Definicje jak obrona potoczna w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: