pracy hufce ochotnicze co to znaczy

Definicja OCHOTNICZE HUFCE PRACY biografia. Batalionów Odbudowy Stolicy ZWM, Ekip Parcelacyjnych

Co znaczy OCHOTNICZE HUFCE PRACY

Czym jest OCHOTNICZE HUFCE PRACY: powołane w 1958 z inicjatywy ZG ZMS kontynuowały tradycję Batalionów Odbudowy Stolicy ZWM, Ekip Parcelacyjnych ZMW "Wici" i Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" ZMP, a od 1976 kierowane poprzez ZSMP ( ruch młodzieżowy); na ich czele stała Komenda Kluczowa, której podlegały komendy wojewódzkie, uczelnianie i szkolne; dzięki hufców realizowano koncepcje nauki poprzez pracę, dając także szansę na zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; patronowały budowie ogromnych inwestycji w latach siedemdziesiątych, między innymi: Huty "Katowice", Portu Północnego, rafinerii ropy naftowej w Gdańsku, Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach i w Bielsku-Białej.

Słownik ORGANIZACJA A:
Historia KONWENT A ochotnicze hufce pracy.
Słownik ODRA I NYSA:
Historia niemiecka po zakończeniu wojny; koncepcję jej wysunął J. Stalin na konferencji w Teheranie w 1943, ziemie zachodnie miała gdyż dostać Polska jako rekompensatę za utracone ziemie na wschodzie; na ochotnicze hufce pracy.
Słownik OSADA TARGOWA:
Historia MIASTO ochotnicze hufce pracy.
Słownik OŚWIĘCIM-BRZEZINKA 1940-1945:
Historia hitlerowski obóz koncentracyjny, obóz pracy i obóz masowej zagłady założony na rozkaz H. Himmlera w 1940 (pierwszy transport więźniów kryminalnych z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen ochotnicze hufce pracy.
Słownik OLIGARCHIA MAGNACKA:
Historia oligarchia - rządy nielicznych) - forma ustrojowa charakterystyczna dla Rzeczypospolitej szlacheckiej od poł. XVIII w. do lat sześćdziesiątych XVIII w.; cechowała się dominacją magnaterii nad władzą ochotnicze hufce pracy.

Definicje jak ochotnicze hufce pracy w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: