odrodzenie co to znaczy

Definicja ODRODZENIE biografia. a potem w Krakowie (1945-47) i w Warszawie (1947-1950); po

Co znaczy ODRODZENIE

Czym jest ODRODZENIE: tygodnik społeczno-literacki wychodzący w 1944 w Lublinie, a potem w Krakowie (1945-47) i w Warszawie (1947-1950); po połączeniu się z "Kuźnicą" przekształciło się w "Nową Kulturę"; pierwsze powojenne czasopismo społeczno-kulturalne, starające się na bazie poglądów demokratycznych konsolidować środowiska twórcze i przyciągnąć je do współpracy z obozem komunistycznym; z czasopismem współpracowała plejada polskich twórców, między innymi: J. Andrzejewski, T. Breza, W. Broniewski, L. Kruczkowski, Z. Nałkowska, K. Pruszyński, A. Sandauer, K. Wyka; redaktorami naczelnymi byli: K. Kuryluk i od 1948 J. Borejsza.

Słownik ORMIANIE:
Historia osiedlający się od XII w. na Rusi; po przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski stali się także jej mieszkańcami; trudnili się raczej handlem ze wschodem, a ich kluczowym ośrodkiem był Lwów; uzyskali odrodzenie.
Słownik ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW:
Historia Ukrajinśkych Nacionalistiw) - ukraińska partia nacjonalistyczna; po porozumieniu w 1927 ukraińskich nacjonalistów i utworzeniu Związku Ukraińskich Nacjonalistów w 1929 powstała partia polityczna odrodzenie.
Słownik OSADA TARGOWA:
Historia MIASTO odrodzenie.
Słownik OUN:
Historia zobacz ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW odrodzenie.
Słownik OBORSKI LUDWIK:
Historia pułkownik, działacz niepodległościowy; brał udział w walkach w czasie stworzenia listopadowego; członek Towarzystwa Patriotycznego; na emigracji członek Młodej Polski i TDP; uczestnik wyprawy odrodzenie.

Definicje jak odrodzenie w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: