niemiecka okupacja co to znaczy

Definicja OKUPACJA NIEMIECKA biografia. z 28 IX 1939 ( pakt Ribbentrop-Mołotow) ziemie, które

Co znaczy OKUPACJA NIEMIECKA

Czym jest OKUPACJA NIEMIECKA: po kampanii wrześniowej i po układzie niemiecko-radzieckim z 28 IX 1939 ( pakt Ribbentrop-Mołotow) ziemie, które zajęły wojska niemieckie, zostały podzielone na dwie części: ziemie wcielone do Rzeszy i Generalne Gubernatorstwo; na terenach wcielonych prowadzono politykę, której celem była max. eksploatacja zasobów surowcowych i siły roboczej, a w polityce narodowościowej dominowała teza o możliwości tak zwany zniemczenia, czemu służyć miała Volkslista; na obszarze Generalnego Gubernatorstwa realizowano plan biologicznej i cywilizacyjnej zagłady narodu polskiego, jako niższego rasowo, a mieszkających tam Polaków traktowano jako niedrogą siłę roboczą; na całym obszarze stosowano terror, którego wykonawcami były formacje niemieckiej policji i oddziały SS (wspólnie ich liczba sięgała około 150 tys.); wykorzystywanie sądownictwa specjalnego, tortury w więzieniach niemieckich ( Pawiak), zsyłanie do obozów hitlerowskich, pacyfikacje wsi polskich, masowe egzekucje zakładników, zagłada polskich obywateli wyznania mojżeszowego w obozach masowej zagłady ( holocaust) stały się codziennością na niemieckich terenach okupowanych; okupacja skończyła się (wspólnie z wkroczeniem w l. 1944-1945 Armii Radzieckiej na obszary polskie.

Słownik OPOZYCJA LAT SIEDEMDZIESIˇTYCH:
Historia stłumieniu manifestacji robotniczych w VI 1976 w Radomiu; w V 1976 zawiązano Polskie Porozumienie Niepodległościowe kierowane poprzez Z. Najdera, a 23 IX 1976 powstał KOR, organizacja licząca okupacja niemiecka.
Słownik ORDER ORŁA BIAŁEGO:
Historia poprzez Augusta III Wettina; w II Rzeczypospolitej nadawany osobom, które przyczyniły się do odzyskania i utrwalenia niepodległości Polski; miał jedną klasę i był noszony na błękitnej wstędze; od okupacja niemiecka.
Słownik O CO WALCZYMY-:
Historia programowe PPR: 1) tak zwany mała z III 1943, opracowana poprzez P. Findera zawierała ocenę historii Polski z punktu widzenia komunistów i ogólnikowe założenia programowe nie przekreślające okupacja niemiecka.
Słownik ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚL:
Historia samorządowe zakładane poprzez władze komunistyczne na bazie istniejących od przełomu XIX i XX w. organizacji zawodowych (kółka rolnicze, korporacje zawodowe) i rozwijających się w okresie okupacja niemiecka.
Słownik OSTRA BRAMA:
Historia PLAN BURZA okupacja niemiecka.

Definicje jak okupacja niemiecka w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: