olkienniki co to znaczy

Definicja OLKIENNIKI biografia. szlachta litewska zjednoczona z innymi fakcjami magnackimi pokonała

Co znaczy OLKIENNIKI

Czym jest OLKIENNIKI: bitwa - stoczona w 1700 w momencie wojny północnej (III); szlachta litewska zjednoczona z innymi fakcjami magnackimi pokonała wszechwładnych na Litwie Sapiehów; Sapiehowie zaś nakłonili króla Szwecji Karola XII do zerwania rokowań pokojowych z Augustem II Wettinem i kontynuacji wojny (zajął Kurlandię i wkroczył do Rzeczypospolitej).

Słownik OSTROGSKI KONSTANTY WASYL:
Historia książę, od 1559 wojewoda kijowski, dowódca wojskowy w Ogromnym Księstwie Litewskim; jeden z największych magnatów litewskich; zwolennik unii lubelskiej i przyłączenia do Korony Polskiej Wołynia i olkienniki.
Słownik OLGIERD:
Historia ogromny książę litewski od 1345, współrządzący z bratem Kiejstutem; prowadził z sukcesami politykę wschodnią Wielkiego Księstwa Litewskiego, przyłączając wielkie obszary Rusi. Jego synem i następcą olkienniki.
Słownik ORDER SZTANDARU PRACY:
Historia ustanowiony w 1949 i nadawany za wybitne zasługi dla budowy socjalizmu w PRL. Ma dwie klasy, mógł być nadawany wielokrotnie zarówno osobom prywatnym, jak instytucjom olkienniki.
Słownik ORGANIZACJA SYNDYKALISTYCZNA "WALKA LUDU":
Historia CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH olkienniki.
Słownik OLSZOWSKI STEFAN:
Historia działacz partyjny i państwowy; działacz organizacji młodzieżowych: ZMP i ZMS; jako członek PZPR od 1952 pełnił sporo funkcji partyjnych, między innymi: sekretarz KC PZPR (1968-1971, 1976-1982) i olkienniki.

Definicje jak olkienniki w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: