opole co to znaczy

Definicja OPOLE biografia. wyższego szczebla ukształtowana w 2 poł. I tysiąclecia, której punktem

Co znaczy OPOLE

Czym jest OPOLE: (także osada, z łaciny: vicinia) - wspólnota terytorialna wyższego szczebla ukształtowana w 2 poł. I tysiąclecia, której punktem krystalizacyjnym z reguły był gród, składająca się z kilku siodeł; spełniała funkcje gospodarcze, polityczne i obronne; w epoce wczesnofeudalnej najniższa terytorialna jednostka administracyjno-podatkowa; od XIII w. kilka wsi, zarówno książęcych, jak i feudałów i osiadłych na własnej ziemi drobnych rycerzy, wypełniająca raczej funkcje policyjno-sądowe; ślady organizacji opolnej dotrwały do XV w. pod nazwą osady albo starczy.

Słownik OKULICKI LEOPOLD:
Historia Niedźwiadek, Termit (1898-1946) - generał; żołnierz Legionów Polskich (1914-1917) i POW; w okresie międzywojennym na różnych stanowiskach dowódczych w WP; w kampanii wrześniowej w sztabie naczelnego opole.
Słownik OSTRA BRAMA:
Historia PLAN BURZA opole.
Słownik OFIARA WIECZYSTA:
Historia OFIARA DZIESIˇTEGO GROSZA opole.
Słownik OŚWIĘCIM-BRZEZINKA 1940-1945:
Historia hitlerowski obóz koncentracyjny, obóz pracy i obóz masowej zagłady założony na rozkaz H. Himmlera w 1940 (pierwszy transport więźniów kryminalnych z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen opole.
Słownik OSTROGSKI KONSTANTY:
Historia 1460-1530) - książę, od 1497 hetman ogromny litewski; zwycięzca w bitwie pod Orszą w 1514 opole.

Definicje jak opole w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: