białego orła order co to znaczy

Definicja ORDER ORŁA BIAŁEGO biografia. Rzeczypospolitej nadawany osobom, które przyczyniły się do

Co znaczy ORDER ORŁA BIAŁEGO

Czym jest ORDER ORŁA BIAŁEGO: ustanowiony w 1705 poprzez Augusta III Wettina; w II Rzeczypospolitej nadawany osobom, które przyczyniły się do odzyskania i utrwalenia niepodległości Polski; miał jedną klasę i był noszony na błękitnej wstędze; od 1945 nie nadawany, przywrócony w III Rzeczypospolitej.

Słownik ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROB:
Historia założona w II 1926 poprzez PPS; Organizowała życie kulturalne i sportowe starszej młodzieży robotniczej ( ruch młodzieżowy) i dla dzieci i młodzieży do lat 16 w ramach Czerwonego Harcerstwa (weszło order orła białego.
Słownik ORZECHOWSKI STANISŁAW:
Historia polityczny, historyk; należał do ugrupowania egzekucjonistów atakując Zygmunta II Augusta na sejmie piotrkowskim w 1543; związany z kręgiem erazmian; autor polemicznych dzieł publicystycznych order orła białego.
Słownik OBRONA POTOCZNA:
Historia niewielkie liczebnie oddziały wojskowe utrzymywane w XVI w. na granicy pd.-wsch. na wydatek króla; jej liczebność wynosiła około 1500-3000 żołnierzy (weszła w skład wojsk kwarcianych order orła białego.
Słownik OŚWIĘCIM-BRZEZINKA 1940-1945:
Historia hitlerowski obóz koncentracyjny, obóz pracy i obóz masowej zagłady założony na rozkaz H. Himmlera w 1940 (pierwszy transport więźniów kryminalnych z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen order orła białego.
Słownik OKUPACJA NIEMIECKA:
Historia wrześniowej i po układzie niemiecko-radzieckim z 28 IX 1939 ( pakt Ribbentrop-Mołotow) ziemie, które zajęły wojska niemieckie, zostały podzielone na dwie części: ziemie wcielone do Rzeszy i Generalne order orła białego.

Definicje jak order orła białego w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: