konstanty julian ordon co to znaczy

Definicja ORDON JULIAN KONSTANTY biografia. czasie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli (poemat

Co znaczy ORDON JULIAN KONSTANTY

Czym jest ORDON JULIAN KONSTANTY: (1810-1887) - oficer; walczył w stworzeniu listopadowym; w czasie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli (poemat A. Mickiewicza); brał udział w wyprawie G. Garibaldiego na Sycylię w 1860.

Słownik OSTRÓW LEDNICKI:
Historia STOLICE ordon julian konstanty.
Słownik OHP:
Historia zobacz OCHOTNICZE HUFCE PRACY ordon julian konstanty.
Słownik OBRZˇDEK GRZEBALNY:
Historia metodą na ziemiach polskich były pochówki szkieletowe (na przykład mezolityczny grób w Janisławicach) służące w okresie mezolitu, neolitu i w epoce brązu; Około 1300 p.n.e. pojawiają się ciałopalne ordon julian konstanty.
Słownik OSÓBKA-MORAWSKI EDWARD:
Historia polityk, działacz ruchu robotniczego; członek PPS od 1928; w czasie II wojny światowej członek konspiracyjnej Barykady Wolności, a później w l. 1941-1943 Polskich Socjalistów i RPPS (przewodniczący w ordon julian konstanty.
Słownik OBÓZ WIELKIEJ POLSKI (OWP):
Historia polityczna ruchu narodowego powołana z inicjatywy R. Dmowskiego po zamachu majowym 4 XII 1926; był próbą utworzenia masowej organizacji ponadpartyjnej, o charakterze pozaparlamentarnym, obejmującej ordon julian konstanty.

Definicje jak ordon julian konstanty w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: