ormianie co to znaczy

Definicja ORMIANIE biografia. przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski stali się także jej

Co znaczy ORMIANIE

Czym jest ORMIANIE: lud indoeuropejski osiedlający się od XII w. na Rusi; po przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski stali się także jej mieszkańcami; trudnili się raczej handlem ze wschodem, a ich kluczowym ośrodkiem był Lwów; uzyskali prawo organizowania samorządu, własnego sądownictwa i wolność wyznania - od lat sześćdziesiątych XIV w. mieli swoją organizację kościelną z arcybiskupem lwowskim. Wnieśli niemały wkład do polskiej kultury, szybko się zresztą polonizując, a ich potomkowie to regularnie znani Polacy (między innymi Grzegorz Piramowicz, matka Juliusza Słowackiego, Teodor Axentowicz).

Słownik OŚWIECENIE:
Historia Aufklärung - oświecenie) - moment w historii kultury polskiej od poł. XVIII w. do początku XIX w.; nazwa została upowszechniona poprzez Immanuela Kanta; w Polsce z reguły utożsamiana z tak zwany ormianie.
Słownik ODRODZENIE:
Historia literacki wychodzący w 1944 w Lublinie, a potem w Krakowie (1945-47) i w Warszawie (1947-1950); po połączeniu się z Kuźnicą przekształciło się w Nową Kulturę ; pierwsze powojenne czasopismo społeczno ormianie.
Słownik OBOZY RADZIECKIE:
Historia łagrami (z ros. łagier - obóz); powstawały już od 1918 i z czasem pokryły gęstą siecią cały region ZSRR; od końca lat dwudziestych osadzano w nich również większe ekipy Polaków ze zlikwidowanych ormianie.
Słownik ODRODZENIE NARODOWE NA ŚLˇSKU:
Historia kulturalny i narodowy; rozpoczął się od Wiosny Ludów; dążył do aktywizacji społeczeństwa; walczył o swobody narodowe i o wykorzystywanie języka polskiego w szkołach i urzędach; do czołowych działaczy ormianie.
Słownik OKRZEJA STEFAN:
Historia działacz ruchu robotniczego; Od 1904 członek PPS; w 1905 założył jeden z pierwszych dwóch oddziałów Organizacji Bojowej PPS; w momencie zamachu na kancelarię komisariatu policji na Pradze został ormianie.

Definicje jak ormianie w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: